66906334 (021)

آموزش و استعدادیابی

آموزش و استعدادیابی
اولین گام برای هرکسی که می خواهد به حوزه خوانندگی وارد شود و فکر می کند در این زمینه استعداد دارد، بحث کشف استعداد و آموزش است.بهترین راه این است که مخاطب ورود به موسیقی زمینه را برای آزمون خود نزد کارشناسان موسیقی فراهم کند تا هم استعداد ویژه اش در زمینه آواز و خوانندگی مشخص شود و هم سبک متناسب با صدای او به درستی انتخاب شود.
در مراحل بعد بهتر است هنرجوی آواز دور های تخصصی صداسازی و تکنیک را بگذراند. تربیت حنجره و صداسازی با رویکرد سیستم حرکت ، ارتقاء عبارت است از ؛ خلق مجموعۀ توانمندیهای قابل توجّه ، تامّل و اعتناء در ابعاد حجم ، وسعت ، شدّت و قدرت ، جنس و رنگ ، بم ، زیر و اوج صدا ، در حنجره ای که فاقد استعداد ظاهری است و هیچ کدام از پارامترهای مورد نیاز یک حنجرۀ مستعد موسیقیایی را ندارد و عموماً در عالم موسیقی آوازی یک حنجرۀ کاملا بی استعداد تلقّی میشود که هیچ گونه پیشرفت قابل توجّه و حرکتی که بتواند در آینده تاثیر گذاری خاصّی بر مخاطب داشته باشد ، بر آن متصوّر نیست . بنا بر این اگر بتوانیم در چنین حنجره هایی مجموعۀ توانمندیهای فوق الذّکر را بوجود آوریم در حقیقت به مفهوم خلق صدا عینیّت داده ایم . و به عبارتی ، صدا سازی ( ساخت صدا ) در حقیقت مفهوم خلق صدا را منعکس مینماید ، یعنی مصداقی که سابقاً وجود نداشته ( صوت موسیقیایی ) و هم اکنون ساخته شده است ( خلق صدا یا صدا سازی).
یادگیری مهارتی دیگر در آواز و فراگیری موسیقی بسیار با اهمیت است که سلفژ نام دارد. سلفژ مهمترين عاملي است كه به معناي اعم ، پايه و اساس جدي در آموزش موسيقي به شمار ميرود و از دو قسمت عمده تشكيل ميشود : 1- قسمت عملي 2- قسمت نظري
قسمت عملي: شامل خواندن و تلفظ نت ها به شكل آوازی و به شكل وزن خواني
قسمت نظري: شامل شناخت كليه علامتها و قواعدي است كه در طي قرنها به منظور اجراي دقيق موسيقي به تدريج ابداع شده و تكامل يافته است تا بتوان شناخت هنري را كه واقعيتي دروني است و بيشتر جنبه عاطفي دارد با اين علامتها و قواعد به شناخت علمي تبديل كرد. ب : تقسيمات صداي انسان 1- سوپرانو :صداي زير زنانه 2-متسو سوپرانو : صداي متوسط زنانه 3-كنترالتو : صداي بم زنانه 4- تنور : صداي زير مردانه 5- باريتون : صداي بم يا صداي متوسط مردانه 6- باس : صداي بم مردانه و بهترين صداي مردانه يك تمرين ساده: در پايان بخش اول درس يك تمرين ساده را در نظر گرفته که نت گرد دو را اجرا ميكنيم و صداي خود را تا پايان چهار ضرب پا حفظ ميكنيم دقت كنيد كه چهار ضرب بايد با هم مساوي باشد .
فراگیری تئوری موسیقی نیز بر تمام کسانی که فصد فعالیت حرفه ای در این حوزه را دارند، از همه چیز واجب تر است. مبانی موسیقی,تئوری موسیقی, دیکته موسیقی, کنترپوان, هارمونی و ارکستراسیون از مهم ترین مواردی است که در استودیو شباهنگ به علاقه مندان آموزش داده می شود.
استودیو موسیقی شباهنگ مفتخر است که از اولین گام شما در موسیقی در کنار شما است و قدم به قدم گام برمی دارد.