66906334 (021)

اجرای زنده

اجرای زنده
هماهنگی برای اجراهای زنده صحنه ای در ارگان ها و نهاد های مختلف و برگزاری انواع کنسرت در سبک های مختلف پاپ، سنتی و... در استودیو موسیقی شباهنگ انجام می شود.
تشکیل گروهی از خوانندگان و نوازندگان خوب در کنار هم و معرفی آن ها به عرصه موسیقی از اهداف اولیه تشکیل این خدمات در استودیو موسیقی شباهنگ بود.با کمک یکدیگر در این هدف موفق بوده ایم و تمام تلاش خود را به کار بستیم تا بر عهد خود همواره ثابت قدم بمانیم و زمینه را برای رشد سطح موسیقی کشور به عنوان عضوی کوچک تا حدودی فراهم کنیم.تشکیل گروه نوازندگان و خوانندگان در گروه های آقایان و بانوان انجام می پذیرد.علاوه بر آن اخذ مجوزهای مربوطه برای اجراها و برگزاری آن ها در قالب کنسرت، توسط همکاران ما در مجموعه استودیو موسیقی شباهنگ انجام می شود.