66906334 (021)

  • 1398-03-22

انواع اسپیکر

اسپیکر ها را از لحاظ ساختار به دو گروه تقسیم می شوند :
1) اولین گروه Air Suspension هستند که بدنه ای کاملا بسته دارند
این گروه از اسپیکرها معمولا کوچک و هوایی که داخل آنها حبس می شود در تولید بهتر و با ظرافت فرکانسهای پایین کمک می کند. ساز و کار این هوا محبوس شده داخل اسپیکر مانند فنر است و به عنوان یک کنترل کننده مانع از حرکت بیش از حد اسپیکر در فرکانس های خیلی پایین و هم چنین نقش محافظتی در آسیب ندیدن اسپیکر دارد.

2) دومین گروه Bass Reflex هسنند که در بدنه ی آنها یک محفظه خروجی هوا وجود دارد. این محفظه میتواند در جلو یا عقب بدنه باشد در واقع باعث می شود که هوای داخل اسپیکر با خارج در ارتباط بماند. سایز این اسپیکرها معمولا بزرگتر است و تواناییشان در تولید فرکانسهای پایین بیشتر است.

اینها نکات مختصری در مقایسه دو نوع کلی اسپیکر بود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با استودیو شباهنگ رکورد تماس حاصل فرمایید